Cadrul geografic

Comuna Cerneşti este situată în partea de sud-est a judeţului Maramureş, cu localitatea reşedinţă pe drumul judeţean DJ 182 Baia Mare - Tîrgu Lăpuş la o distanţă de 30 km de reşedinţa judeţului având o suprafaţă de 9604 ha. Făcând parte din teritoriul administrativ al judeţului Maramureş, se încadrează în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României.

Comuna este situată în unitatea de relief cunoscută sub denumirea de depresiunea Copalnicului, la contactul ei cu dealul Pietriş, în partea de est şi Masivul Preluca în sud, fiind aşezată între următoarele coordonate geografice: 47°06' - 47°08' latitudine nordică şi 23°66' - 23°69' longitudine estică.
 

Vecinătăţile la SE, S şi SV Târgu Lăpuş cu satele aparţinătoare, la NV Comuna Copalnic Mănăştur, la NE şi N oraşul Cavnic.


Suprafaţa totală a comunei Cerneşti este de 9604 ha, din care 6225 ha teren agricol şi 3379 ha teren neagricol, intravilan 1107 ha.

 

Sate aparţinătoare:

     ♦ Cerneşti

     ♦ Fînaţe

     ♦ Ciocotiş

     ♦ Trestia

     ♦ Izvoarele (Bloaja)

     ♦ Brebeni

     ♦ Măgureni

 

Formale de relief pe teritoriul comunei sunt luncile, terasele şi versanţi.

 

Populaţia totală a comunei 3806.

 

Reţeaua hidrologică este reprezentată prin râul Bloaja, cu apă permanentă, cu debit constant tot timpul anului (cu excepţia primăverii şi a toamnei) când debitul creşte datorită topirii zăpezilor şi ploilor abundente.
Râul Bloaja pe raza comunei primeşte doi afluenţi, pârâul Babii şi pârâul Brebului, cu debite fluctuante.

 

Comuna Cerneşti are un climat temperat cu nuanţă mediteraneană. Cantitatea medie a precipitaţiilor atmosferice este de 745 mm. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad la începutul verii, iar cele mai mici în luna februarie. Precipitaţiile sub formă de zăpadă cad în medie 26 de zile pe an.