Investiții 2009-2011

Nr. Crt. Denumire proiect propus 
Activităţi
principale
Sursa de finanţare  Valoare proiect (dacă este cazul) RON Observaţii 
1. Reabilitare, modernizare, extindere Șc. cu clasele I-VIII Trestia   Reabilitare construcții 
H.G.635
H.G.962
H.G.1432
1.211.000  Finalizat 2009 
2. Reabilitare și amenajare spațiu Dispensar comunal  Reabilitare construcții Bugel local  120.000  Finalizat 2010 
3. Utilizarea surselor regenerabile de energie pompe de căldură Instalare pompe de căldură AFM   526.834,8  Finalizare 2011 
4. Punte peste râul bloaja sat Ciocotiș  Construcție  Buget local     Finalizare 2011
5. Construire pod peste râul Bloaja în satul Fânațe  Construcție  Buget local 450.000  Finalizare 2011 
6. Reabilitare modernizare Câmin cultural satul Cernești  Reabilitare construcții Buget local  1.200.000  Proiect selectat la C.N.I. 2011 
7. Modernizare DC 32 Ciocotiș-Izvoarele  Modernizare DC H.G. 577  4.747.424  Lucrări în continuare 
8. Construire sediu Primărie și Poliție locală  Construire sediu  Buget local  3.800.000  Lucrări în continuare
9. Modernizare D.C. 32 Ciocotiș-Izvoarele  Construire drum  H.G. 577  4.747.424  Lucrări în continuare
10. Reabilitare modernizare și utilare Școala cu clasele I-IV sat Fânațe Reabilitare construcție H.G. 370
H.G. 962 
998.264  Lucrări în continuare 
11. Reabilitare și extindere la Școala cu clasele I-IV sat Măgureni  Reabilitare construcții H.G. 962  1.012.978  Lucrări în continuare 
12. Reabilitare modernizare Cămin cultural Trestia  Reabilitare construcții Buget local 763.758  Lucrări în continuare
13. Realizare de spații verzi prin construirea de parc nou REealizare spații verzi A.F.M.  956.718,89  Lucrare licitația 2011