Oportunităţi de investiţii

În Ciocotis
 ♦ Zona Satra oferă posibilitatea amenajării unei zone turistice, cabane, pârtii de ski, trasee turistice.
 
În Izvoarele
 ♦ Există posibilitatea de amenajare a râului Boaja astfel încât să poată fii instalate microhidrocentrale.
 ♦ Zona cu potenţial turistic ridicat- se pot amenaja pârtii de ski, se pot construi cabane, pensiuni turistice si circuit pentru ATV-uri.
 
În Măgureni
 ♦ Se poate investi în exploatarea de terasit si dolomita.
 ♦ Zona agroturistică cu posibilităţi de amenajare a unui parc de vânătoare.
 
În Trestia
 ♦ Deschidere si exploatare carieră de andezit.
 ♦ Posibilităţi de exploatare de Calcedonia, piatră semipreţioasă.