VASILE GIURGIU
Data naşterii IULIE 1953

Adresa:  Ciocotis, 437092 Comuna Cerneşti, Maramureş
Telefon: 0262.382.144

Informaţii personale
Nume / Prenume GIURGIU VASILE
Adresă(e) CIOCOTIS
Telefon(oane) 0262.382.144
E-mail(uri) 
Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ
Data naşterii 07.1969
Sex M
 
PROFIL DE CANDIDAT

Numele meu este Giurgiu Vasile si sunt născut în iulie 1953, în satul Ciocotiş, care aparţine de comuna Cerneşti.
De profesie sunt economist şi jurist, ocupand in cadrul Agenţiei Judeţeane pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Maramureş (fosta Direcția Muncii) functia de consilier superior.
 

FAMILIA


Soţia, Giurgiu Elena, este de profesie inginer topograf şi se ocupă, în prezent, de organizarea unor cursuri de calificare în propria firmă.
Am doi copii: fiica Giurgiu Maria Cristina, de profesie medic, specialitatea geriatrie-gerontologie, lucrează la Centrul Medical Cătălina iar fiul Giurgiu Daniel este preot in Sighetu Marmaţiei.

 
STUDII

Am absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice „Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca, specialitatea finanţe-contabilitate, promoţia 1983.
În perioada 1984-1985 am urmat cursuri postuniversitare de specializare în domeniul financiar-contabil, la Academia de Studii Economice Bucureşti.
În iulie 2000 am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „ Vasile Goldiş" - Arad, filiala Baia Mare.
În cadrul aceleiași facultăți, in anul 2002, am obtinut diploma de Masterat, în Drept Administrativ.
 

ACTIVITATEA PROFESIONALA


Dupa absolvirea studiilor economice mi-am desfășurat activitatea ca economist şi contabil şef, la Intreprinderea Judeteana de Productie si Prestari Servicii Maramures.
Începând cu decembrie 1992, până în prezent, sunt salariat al Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Maramureș, unde am ocupat diferite funcții de conducere: Şef Corp Control Asigurări Sociale, timp de 3 ani, Director Economic, timp de 13 ani si Director General interimar, timp de 2 ani.
În cadrul acestei instituții, subordonate Ministerului Muncii, am colaborat cu toate primăriile din județ şi m-am ocupat, în special de derularea proiectelor de finanțare şi execuție a Unităţilor de Asistenţă Medico-Sociale din orașele Sighetu Marmației, Dragomirești, Șomcuta Mare, Târgu-Lăpuş.
De asemenea, m-am ocupat de finanțarea şi coordonarea execuției Centrelor de zi pentru persoanele vârstnice din Baia Mare, Borșa şi Sighetu Marmației.
În paralel am desfășurat şi activitate didactică, predand disciplina "Dreptul Muncii", studenților de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș", precum si cursurile de formare profesionala; „Administrator pensiuni turistice" si „Inspector resurse umane".
Fiind de profesie economist şi jurist, mă pricep atat la cifre cat şi la aplicarea legislaţiei, in spiritul si litera legii.

În conformitate cu prevederile Legii 188/1999 - Legea funcţionarilor publici - pe durata campaniei electorale mi-am suspendat raportul de serviciu şi sunt la dispoziţia dumneavoastră.

 

OBIECTIVELE PRIORITARE:


Din respect pentru munca dumneavoastră şi idealurile strămoşilor noștri, doresc să vă prezint viziunea mea de dezvoltare a comunei, pentru un trai mai bun şi o zestre mai consistentă urmaşilor noştri:

1. Îmbunatăţirea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă şi crearea unei rețele suplimentare de apă pentru grădini şi animale.
2. Realizarea canalizării şi a stațiilor de epurare aferente.
3. Asfaltarea străzilor secundare (uliţe) şi pietruirea drumurilor agricole.
4. Cămin Cultural multifuncțional in satul Ciocotiş
4. Pod peste râul Bloaja, in satul Fânaţe şi finalizare pod, în satul Izvoarele.
5. Locuri de muncă pentru tineri prin atragerea de investitori şi sprijin pentru înființarea de firme private.
6. Iniţierea si depunerea a cât mai multe proiecte pentru atragerea de fonduri europene.
7. Formarea si perfecționarea unui colectiv de tineri, la nivel local, pentru întocmirea de proiecte in vederea accesării fondurilor europene.
8. Asigurarea transparentei decizionale, in administrarea si cheltuirea banului public, in interesul comunitatii,
9. Organizarea de întâlniri periodice ale administrației locale cu cetățenii fiecărui sat, in vederea soluţionării problemelor locale.
10. Configurarea Zonei Turistice Valea Bloajei (locuri de agrement, partie de sky, trasee turistice, etc.). Dezvoltarea turismului local având ca punct de referință imaginea lui Pintea Haiducul, imprimata in memoria colectiva.
11. Înfiinţarea Asociaţiei Culturale „Mostenitorii lui Pintea" pentru conservarea si promovarea patrimoniului traditional, in cadrul unui „Muzeu al Satului".
12. Înfiinţarea de pensiuni agroturistice si ferme ecologice.


Vreau si pot să-mi dedic experienţa profesională în slujba comunitaţii din care provin.