Proiecte de investiţii

Primăria si Consiliul Local al comunei Cerneşti îşi propune:
♦ Extinderea limitei intravilanului localităţii, deoarece sunt multe solicitări pentru construcţia de locuinţe, dar şi construcţia de obiective cu alt caracter, cum ar fi, obiective industriale şi comerciale
♦ Se doreşte asfaltarea uliţelor din toată comuna
♦ Realizarea sistemului de canalizare şi aducţiune de apă
♦ Modernizarea iluminatului public
♦ Extinderea reţelei de alimentare cu gaz la nivelul comunei
 
În CERNEŞTI:

  ♦ Asfaltarea uliţelor
  ♦ Reabilitarea alimentării cu apă
  ♦ Realizarea sistemului de canalizare
  ♦ Consolidarea podului peste râul Bloaja
  ♦ Reparaţii la drumul spre Muzeul Florean
  ♦ Construire şcoală
  ♦ Modernizare bază sportivă şi construire sală de sport
  ♦ Amenajarea şi regularizarea râului Bloaja şi Valea Brebului
  ♦ Modernizarea iluminatului public
  ♦ Reparaţii capitale la căminul cultural
  ♦ Construire remiză PSI pentru APCA 9
  ♦ Construire sediu nou Primărie
  ♦ Amenajarea centrului civic şi amenajarea unui parc
  ♦ Amenajarea unui parc natural în zona „PĂŞUNEA ÎMPĂDURITĂ URSOI - PIETRIŞ", construire drum acces
  ♦ Reabilitarea şi consolidarea bisericii ortodoxe

 

În FÎNAŢE

  ♦ Asfaltare uliţe
  ♦ Realizarea alimentării cu apă a localităţii şi sistem de canalizare
  ♦ Amenajarea şi regularizarea râului Bloaja
  ♦ Reparaţii şcoală
  ♦ Reabilitare şi consolidare biserică ortodoxă
  ♦ Reparaţii cămin cultural
  ♦ Realizare pod peste râul Bloaja

 

În CIOCOTIŞ

  ♦ Asfaltare uliţe
  ♦ Realizarea alimentării cu apă a localităţii şi sistem de canalizare
  ♦ Amenajarea şi regularizarea râului Bloaja
  ♦ Proiect de construire pod peste râul Bloaja
  ♦ Construire cămin cultural
  ♦ Prelungirea drumului din Ciocotis până la Mânăstirea Şatra

 

În TRESTIA

  ♦ Asfaltare uliţe
  ♦ Realizarea sistemului de canalizare
  ♦ Program de reabilitare a locuinţelor comunităţii de rromi
  ♦ Modernizare şcoală şi cămin cultural
  ♦ Realizare drum de legătură Trestia - Făureşti

 

În IZVOARELE

  ♦ Se doreşte asfaltarea drumului DC 32 şi prelungirea acestuia până la drumul judeţean Cavnic - Băiuţ
 

În BREBENI

  ♦Asfaltare uliţe
  ♦Realizarea sistemului de canalizare
  ♦Modernizare şcoală şi cămin cultural
  ♦Amenajare, igienizare şi regularizare Valea Brebului
  ♦Investiţie în apele termale şi agroturism


În MĂGURENI

  ♦ Asfaltare uliţe
  ♦ Realizarea alimentării cu apă a localităţii cu staţie de tratare a apei
  ♦ Realizarea sistemului de canalizare